Tratamentul datelor personale

1. Compania OCHA este înregistrată în Registrul Bulgar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sub nr. 424587.

2. În conformitate cu Legea pentru protecţia datelor personale şi a liberei circulaţii, cu modificările şi completările ulterioare, compania OCHA se obligă să proceseze datele cu caracter personal în condiții care asigură stocarea și prevenirea pierderii accidentale şi doarîn scopurile declarate.

3. Scopul colectării datelor este: notificarea clienţilor în legătură cu informații despre conturile lor, anunţarea cumpărătorilor în legătură cu starea comenzilor, evaluarea bunurilor și serviciilor oferite, alte activităţi comerciale, promovarea bunurilor şi serviciilor, marketing, publicitate, mass-media, studii, cercetarea pieţei, urmărirea şi monitorizarea vânzărilor şi a comportamentului clientului.

4. În urma completării datelor la crearea contului şi/sau a formularului de comandă, clientul declară şi acceptă necondiţionat că datele personale vor fi incluse în baza de date OCHA, care este înregistrată în Registrul Bulgar pentru prelucrarea datelor personale sub nr. 424587 şi îşi dă acordul explicit şi lipsit de ambiguitate ca toate aceste date să fie arhivate, utilizate şi prelucrate în scopurile descrise în paragrafele 1.1 și 3.3 din termenii şi condiţiile generale.

5. Fiecare cumpărător este considerat a fi informat în legătură cu aceste condiţii comerciale generale sunt că i se garantează drepturile prevăzute de legea bulgară, cum ar fi dreptul la informare, dreptul de a modifica datele sale personale, dreptul de a obiecta, dreptul de a apela la tribunal în caz de încălcare a drepturilor garantate de legea privind protecţia datelor personale.

6. Fiecare client are dreptul de a depune o cerere scrisă, care conţine data şi semnătura şi de a o trimite pe adresa Bul.Shipchenskiprohod. nr. 63, Sofia în atenţia Fujiyama Trading Ltd. pentru a-şi exercita dreptul de a obține informațiile prelucrate sau nu pentru care nu se datorează nicio taxă.

7. Fiecare client îşi poate exercita dreptul de a modifica datele personale, trimiţând o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: bul. Shipchenskiprohod nr. 63, Sofia la Fujiyama Trading Ltd. în următoarele scopuri:
• Repararea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea privind protecția datelor personale;
• Conversia datelor în date anonime a căror prelucrare nu este în conformitate cu Legea privind protecția datelor personale;
• Notificarea terţilor cărora le-au fost furnizatedatele cu caracter personal în scopul procesării, cu excepţia cazului în care acest lucru este imposibil sau presupune eforturi excesive a interesului legitim care poate fi afectat.

8. Cumpărătorul este de acord şi permite companiei OCHA săcomunice datele personale altor companii afiliate, dar numai în cazul în care acestea din urmă s-au angajat să le stocheze şi să le prelucreze în conformitate cu legea. Astfel de companii sunt: vânzători pepiaţă, piaţa furnizorilor de servicii, curierii care asigură servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii oferite de companii cu care OCHA poate dezvolta programe comerciale comune cu comercianţii sau cu furnzorii de servicii, companii de asigurări.

9. Datele cu caracter personal ale cumpărătoruluipot fi furnizate la procuratură, la poliţie, la instituţii judiciare sau la alte autorităţi publice, în funcţie de şi în cadrul prevederilor legale şi ca urmare a unei solicitări explicite din partea acestora.