TERMENI GENERALI

I.CONFIDENŢIALITATE

1.1. Clientul este de acord că prin transmiterea către OCHA aoricăror date personale sau a altor date,este de acord că acestea pot fi folosite de compania OCHA în următoarele scopuri:
(1) menţinerea contului clientului, inclusiv înregistrarea comenzilor, trimiterea produselor comandate, efectuarea serviciilor comandate, facturarea, rezolvarea litigiilor cu clienţii în ceea ce priveşte comenzile sau anularea pretenţiilor acestora;
(2) trimiterea de buletine sau notificări periodice prin e-mail sau SMS;
(3) efectuarea unor cercetări de piaţă, urmărirea şi monitorizarea vânzărilor şi a comportamentului clientului/consumatorului.

1.2. Clientul este de acord să ofere companiei OCHA un volum şi timp de accesnelimitat la orice materiale şi informaţii pe care care le transmite vânzătorului prin sau în legătură cu platforma, indiferent dacă acesta a făcut o comandă de cumpărare şi a făcut o tranzacţie prin intermediul platformei. Compania OCHA are dreptul de a folosi, reproduce, publica, modifica, transmite şi distribui aceste informaţii sau materiale.Clientul acceptă în mod expres ca OCHA să poată folosi şi procesa liber în propriile scopuri ideile, conceptele sau informaţiile tehnice pe care clientul i le-a comunicat în orice mod, prin intermediul sau în legătură cu platforma sau acţiunile/inacţiunile care clientul le-a făcut prin intermediul sau în legătură cu platforma. OCHA nu are nicio obligaţie de a păstra informaţiile astfel obţinute confidenţiale, atâta timp cât acestea nu sunt implicate de o obligație în temeiul legislaţiei actuale.
Prin furnizarea datelor personale companiei OCHA (inclusiv adresa de e-mail), clientul acceptă în mod expres să contacteze OCHA sau terţe părţi care sunt curieri, comercianţi pe piaţă, parteneri OCHA şi sunt furnizori de servicii de marketing, de stat, municipale sau non-guvernamentale, agenţii sau companii servicii de asigurare sau financiare, acolo unde este prevăzută în temeiul legislației specifice, precum şi alte companii cu care OCHA este posibil să dezvolte programe comune pentru oferirea de bunuri şi/sau servicii pe piaţă etc.

1.3. Odată cu furnizarea datelor personale la OCHA, clientul acceptă în mod expres să fie inclus în baza de date OCHA înregistrată în Bulgaria ca administrator de date personale sub nr. 424587 şi în mod expres şi neechivoc este de acord că astfel de date vor fi stocate, utilizate şi prelucrate în conformitate cu obiectivele menționate la paragraful 1.1.

II. RECLAMĂ

2.1.  În momentul în care clientul deschide un cont pe platformă, acesta are posibilitatea de a-și exprima consimțământul de a primi buletine informative.

2.2.  Puteţi refuza să primiţi un buletin informativ în orice moment folosind link-ul special din fiecare buletin prin modificarea setărilor de cont în Abonamentele mele contactând OCHA la următorul e-mail: office@ocha.ro.

2.3. Refuzul de a primi buletinele informative nu înseamnă o renunţare automată a acordului oferit pentru încheierea acestui contract.